New Way Zorg is een professionele zorg instelling, dat special is opgericht om iedereen die zorg nodig heeft met het vinden van structuur in dagelijks functioneren en regie in eigen leven te ondersteunen en begeleiden. Hierbij richten wij ons vooral op de beperkten en de zwakkeren in onze samenleving. New Way Zorg streeft ernaar vertrouwen, zorgvuldigheid en transparantie aan onze cliënten te bieden. Onze doelstelling is iedereen te laten participeren in onze samenleving, ondanks hun fysieke en verstandelijke beperking. Wij ondersteunen en begeleiden mensen met verstandelijk, fysieke aandoeningen. Naast deze bieden wij hulp in de administratie, schuldhulp, het opvoeden van kinderen en de participatie in de samenleving.